top of page

AFFÄRSRÅDGIVNING

LÅT DITT FÖRETAG TA NÄSTA KLIV

Lag möte

AFFÄRSRÅDGIVNING

Har ni en fantastisk produkt men inga kunder som köper? Eller står ni och trampar på samma ställe utan någon vidare utveckling eller avkastning? 

Boka en gratis affärsrådgivning med någon av våra rådgivare så hjälper vi er att reda ut var i er organisation skon klämmer och hur ni kan ta er vidare! Det kan handla om allt från prissättning och segmentering till organisatoriska flöden och personalhantering.

DIGITALISERING
Kafé

Prisstrategi

Att ta rätt pris eller att ha rätt prismodell är inte alltid det enklaste att få rätt på.

Våra rådgivare hjälper er att analysera marknaden, sätta rätt och konkurrenskraftiga priser samt ta fram en passande prismodell. Vi tittar även på möjligheter samt prissättning för merförsäljande tjänster och produkter, serviceavtal och abonnemangslösningar.

modern Office

Flödesanalys

Känns det som att tiden inte räcker till på kontoret?

Oftast beror det på flaskhalsar i organisationens flöden.

 

Våra rådgivare hjälper er att få en överblick  över hur organisations flöden ser ut och kan hjälpa er att identifiera var ineffektiviteten ligger i organisation. När problemet är identifierat hjälper vi er att effektivisera flödena och sätta en hållbar strategi .

Fotgängare från en Ariel View

Segmentering

Att ha koll på vilka som är ens målgrupp är A&O i försäljning. Vi stöter ofta på kunder som riktar sin marknadsföring till helt fel målgrupper, då tankebilden av sin idealbild inte stämmer överens med vilken målgrupp som har högst köpkraft för det ens företag erbjuder. Våra rådgivare kan hjälpa er med att göra en marknadssegmentering för att ni ska kunna veta vilka som är era faktiska drömkunder. 

Uppgifter om en styrplatta

Kostnadseffektivisering

Hög omsättning men låg avkastning? 

Det är ett problem som många företag kan uppleva, våra konsulter kan hjälpa er att vinstmaximera ert företag. Precis som ordspråket säger, det är inte inkomsterna som gör en rik utan utgifterna. Vi hjälper er att kostnadseffektivisera er verksamhets utgifter genom att analysera verksamhetens kassaflöde, se över leverantörskostnader, tidsbesparande system och mycket mer.  

Affärsmöte

Positionering

Att ha en medveten positioneringstratetegi är något som ofta kanske försummas när tiden inte räcker till.

Våra konsulter hjälper er med en omvärldsanalys för att ni ska kunna få en så stark och hållbar positionering som möjligt. På så sätt får ni en stark marknadsroll som gör att ni kommer skilja er från konkurenterna på marknaden. 

Boka gratis rådgivning

Boka konsultation
bottom of page